Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Continuing Advances in mBC: Optimizing CDK4&6 Inhibitor Treatment Outcomes

We are pleased to invite you for the next MBC TALKS webinar and live Q&A session where Prof. Eva Ciruelos, Prof. Marc Thill and Maria Noblet R.N. will discuss different CDK4&6i trials from an endocrine resistance perspective.

May 12th, 2021
12:00 – 13.00

Agenda
Optimizing CDK4&6 Inhibitor Treatment Outcomes – 20 min

Panel Discussion and live Q&A – 40 min

For more information and registration click here

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider