Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

“Chefer med cancer jobbar ändå, så du klarar det också”

100 unga vuxna cancerdrabbade och närstående vittnar om att stödet från Försäkringskassan är katastrofalt. Nu kräver Ung Cancer att en förändring sker. Det är dags att samhällets skyddsnät ser de unga vuxna bakom sjukdomen. 

Ung Cancer har nu samlat 100 historier från unga vuxna cancerdrabbade och närstående som vittnar om vilka hinder de möter på Försäkringskassan. Flera berättar om hur de tvingas bevisa att de är sjuka när läkarintyg inte räckt till eller tvingats arbeta trots att de är sjuka eller går igenom rehabilitering. Att riskera att bli utförsäkrad och inte ha någon kontroll över sin ekonomi är en ständig rädsla. Unga vuxna närstående vittnar om att behöva bli ansvarig för att ta hand om den sjuke samtidigt som en ska fortsätta sitt arbete för att ha råd med hyra och mat. Döden är ofta nära och tiden innan den drabbade går bort präglas av avslag och samtal om att gå tillbaka till arbetslivet istället för tid med den sjuke.

– Oktober 2017 fick jag beskedet att jag hade Hodgkins Lymfom 3B och jag var då gravid i vecka 25. Cytostatikabehandlingarna påbörjades några veckor senare och i januari förlöste jag 6 veckor för tidigt så att jag kunde få ännu mer cytostatika. Men några veckor efter att min son föddes så fick jag beskedet av Försäkringskassan att jag inte kommer få ut sjukpenning längre utan istället måste ta ut min föräldraledighet.

Detta berodde på att min sambo arbetade de få dagarna jag mådde okej så då ansåg Försäkringskassan att jag kunde vara mammaledig helt istället för att få vara sjukskriven. Förklaringen till detta blev ”vissa chefer med cancer jobbar ändå så du får se dig som extra stark så klarar du också av det”. Det blev en enorm stress och press på oss då vi bara ville fokusera på att jag skulle bli frisk och att våran son skulle få må bra men istället behövde bråka med försäkringskassan. Det är som man ofta säger… ”Man måste vara frisk för att orka vara sjuk” – Johanna, 29 år

Den stress och ångest som läggs på att oroa sig inför besked om sin ekonomiska framtid eller att behöva kämpa för att få rätt stöd är energi som borde ligga på att bli frisk, att må bra och att komma tillbaka efter sjukdomen. Istället vittnar både unga vuxna cancerdrabbade och närstående om att inte bli trodda när de vänder sig till Försäkringskassan för hjälp. Det förväntas att du som ung inte blir sjuk, att det är enkelt kan komma tillbaka efter sjukdomen eller att sorgen efter en anhörigs bortgång inte påverkar ens fysiska och mentala hälsa.

Unga vuxna cancerdrabbade och närstående faller mellan stolarna och det är dags att cancers unga röster tas på allvar. Ingen ung vuxen ska behöva flytta hem eller arbeta sjuk på grund av att samhällets trygghetssystem inte fungerar. Ung Cancer kräver att Försäkringskassan blir bättre på att möta sina patienters individuella förutsättningar. Handläggare måste besitta kunskap och korrekt utbildning i hur det är att få beskedet cancer, men även hur det är att leva med och leva efter sjukdomen, för att kunna ta beslut om unga vuxnas framtid. Unga vuxna cancerdrabbade och närstående måste få chans att leva, inte bara överleva.

Läs hela rapporten på ungcancer.se.

Liknande poster

Förbättrat stöd för unga vuxna som lever med cancer