Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Tid: 12:10 – 12:50

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer. Dessa kontrollpunktshämmare som målsöker PD1 och PDL1 har numera en självklar plats i behandlingen av patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Avgörande för deras effekt är dock att T cellerna både behöver aktiveras mot delar av tumören (mot olika antigen/proteiner som tumören uttrycker) men också att de ska infiltrera tumören och väl där fortsatt bibehålla sin aktivitet så att de kan målsöka och eliminera cancerceller.

För mer info och anmälan klicka här!