Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta – så skräddarsyr du behandlingen till patienten

Webinar, 22 april 2020, 12:10 – 12:50

En föreläsning av Staffan Lundström, Docent, överläkare Palliativ vård och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning.  En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist  i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom.

För mer information och anmälan