Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CancerRehabRapporten 2020: ”Rehabiliteringsskuld” efter corona-våren

Regionernas resurser är fortfarande för små när det kommer till att hjälpa personer som är beroende av cancerrehabilitering. Spridningen av Covid-19 har dessutom pressat vårdens resurser ytterligare. Även frivilligorganisationernas resurser har minskat genom att färre företag kunnat ställa upp med sponsring. Sammantaget skapar detta en rehabiliteringsskuld som drabbar cancerpatienter.

– Cancerdrabbade, som är vår målgrupp, är väldigt utsatta just nu, säger CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson. Många av dem tillhör riskgruppen som kan drabbas hårt vid covid 19-smitta. Men behovet att få hjälp efter att ha gått igenom en tumörsjukdom har naturligtvis inte minskat. En undersökning av Fysioterapeuterna tyder på att en majoritet, 70 procent, av patienter med den typen av rehabiliteringsbehov bedömer att tillgången försämrats.

– Den bilden stämmer med de signaler vi får, säger Pia Watkinson. Vid sidan av ”vårdskulden” finns en rehabiliteringsskuld som ansvariga politiker och hela samhället måste förhålla sig till.

Den offentliga sjukvården har inte resurser nog att rehabilitera alla cancerdrabbade som är i behov av hjälp. Därför är frivilligorganisationer som CancerRehabFonden ett viktigt komplement till sjukvården. I CancerRehab-Rapporten redovisas uppgifter från Giva Sverige, som är en branschorganisation för civilsamhällesaktörer som lever på insamlade medel. De tyder på att hela den frivilliga sektorn drabbats av ett kraftigt intäktsbortfall under ”corona-våren”. Det kan handla om en trettioprocentig nedgång jämfört med ett normalår. Huvudorsaken är färre sponsringsavtal.

– Om en stor del av företagets marknad försvunnit över en natt är det lätt att förstå att man inte prioriterar sponsring. Så i en situation där våra insatser behövs mer än någonsin riskerar våra resurser att minska, säger Pia Watkinson.

– Nu måste politikerna ta sitt ansvar, både genom att bygga ut sina egna rehabiliteringsresurser och genom att ge frivilligorganisationerna ett tillfälligt stöd, så att vi kan hjälpa till även framöver när det offentliga inte räcker till, säger Pia Watkinson.

Ladda ned rapporten