Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerrehabilitering – från plan till verklighet

Föreläsare: Patrik Göransson, Psykolog, enhetschef cancerrehabilitering Helsingborg/ Ängelholms sjukhus

Vad är rehabilitering? Genomgång av rehabiliteringsmetodik från bedömning till uppföljning av insatser. Tydlig genomgång hur vi faktiskt ska göra för att ge en god basal rehabilitering som en naturlig del av cancervårdsprocessen. Hur vi identifierar särskilda behov av mera avancerade insatser, tillgängliggör dem och följer upp dem.

Lyssna in på webinariet och ta chansen att ställa dina frågor till Patrik.

Onsdagen den 18 Oktober 2023
Tid: 12:05 – 12:50
Digitalt möte som sänds live

För mer information: Siw Sundlöf
Tfn: 072 227 85 66
E-post: [email protected]
Sista anmälningsdatum: Onsdagen den 18 Oktober 2023

För mer information och anmälan