Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfondens nye ordförande: ”Vi måste vårda förtroendet – samtidigt ha antenner utåt”

Kontinuitet men också förnyelse. Att vårda det djupa förtroende som finns, men samtidigt blicka framåt och fortsätta arbetet med att hitta de allra bästa forskningsprojekten. Det är några av de målsättningar som den före detta politikern och partiledaren Göran Hägglund tar med sig in i det nya uppdraget som Cancerfondens ordförande.

Göran Hägglund, som inte bara har mångårig erfarenhet som politiker utan också innehar en rad olika styrelseuppdrag, funderade noga innan han tackade ja till det nya erbjudandet.– Jag ställde mig två frågor: har jag tid och kan jag göra nytta? Det blev ett jakande svar på båda frågorna. Jag kom fram till att inget uppdrag kan vara mer meningsfullt och angeläget än detta och jag har sett till att skapa tid genom att avsäga mig andra uppdrag, bland annat styrelsearbetet i Postkodföreningen.

Han är för närvarande ordförande för Systembolaget, styrelseledamot i stiftelsen Forska! Sverige och har konsultuppdrag för kommunikationsbyrån Reform Society.

– Efter många år i politiken känns det meningsfullt att fortsätta ta sig an frågor som berör, men nu på ett annat sätt. Jag har skaffat mig en viss kunskap om påverkansarbete och jag har ett mycket stort nätverk, säger Göran Hägglund som tillträdde ordförandeposten i maj i år.

Han tycker att det är lite för tidigt att beskriva i detalj hur han vill leda arbetet de kommande tre åren.

STABIL ORGANISATION
– Cancerfonden är en stabil, välstrukturerad organisation som svenska folket har ett starkt förtroende för. Ett förtroende som vi måste vårda väl. Förra året slog insamlingen rekord och vi kommer att fortsätta arbeta i den utstakade och mycket framgångsrika riktningen. Det blir inga tvära kast och stora förändringar men i alla verksamheter behöver man växla folk, säger Göran Hägglund, som efterträdde förra LO-ordföranden Wanja LundbyWedin som innehade posten i nio år, den maximala tiden för en Cancerfondsordförande som väljs vart tredje år.

Cancerfonden finansierar sedan många år omkring 75 procent av den svenska cancerforskningen.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Folkbildning i poddformat

Eldsjäl tar täten för cancervården