Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfondens generalsekreterare blir ordförande för globala cancerorganisationen UICC

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har valts till ordförande för the Union for International Cancer Control (UICC), världens största internationella medlemsorganisation för cancerfrågor som samlar 1200 organisationer i 172 länder.

– Jag är hedrad över det här förtroendet i en viktig tid för det internationella arbetet mot cancer. Vi lever i en orolig omvärld och det skapar osäkerhet bland oss som arbetar med att skapa förutsättningar för vården, forskningen och det förebyggande arbetet. Jag är fast besluten att arbeta för att kampen mot cancer inte stannar upp, utan tvärtom ökar takten, säger Ulrika Årehed Kågström.

Ulrika Årehed Kågström
Ulrika Årehed Kågström. Foto: Pressbild

UICC samlar 1200 medlemmar – däribland cancerorganisationer, beslutsfattare, forskare och experter – i 172 länder världen över. Ordförandeskapet innebär därmed att leda världens största medlemsorganisation för cancerfrågor. Cancerfonden är sedan tidigare representerade i styrelsen för UICC genom Ulrika Årehed Kågström som har varit ledamot sedan 2018 och kassör sedan 2020. Även fortsättningsvis kommer Ulrika Årehed Kågström att kombinera sitt arbete som generalsekreterare för Cancerfonden med sitt uppdrag för UICC.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre