Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancervården samlas i Skåne

Nu samlas bröstcancervården på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Från och med 12 mars kommer alla patienter med bröstcancer som ska behandlas på Skånes universitetssjukhus att tas emot i Malmö. Där samlas all bröstonkologisk verksamhet på sjukhuset, undantaget strålbehandlingen, under ett tak. Förändringen är ett första steg mot bildandet av ett fysiskt bröstcentrum som beräknas tas i bruk 2027.

Patienter som idag behandlas för bröstcancer via Onkologimottagning 1 i Lund kommer från och med den 12 mars 2024 att göra sina mottagningsbesök och få sin medicinska behandling i Malmö

– Att samla kompetens för bröstonkologisk utredning, konsultation och behandling under samma tak skapas förutsättningar för ett tätt samarbete mellan våra olika professioner, så att patienter med bröstcancer kan erbjudas bästa möjliga vård, säger Silke Engelholm, verksamhetschef och överläkare inom hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus.

Kontaktsjuksköterska Anna-Karin Åkesson, undersköterska Anna Bengtsson och enhetschef Helene Jensen förbereder den nya mottagningen i Malmö. Slutmålet är ett fysiskt bröstcentrum som ska placeras på Fritz Bauers gata på sjukhusområdet i Malmö.

Kontaktsjuksköterska Anna-Karin Åkesson, undersköterska Anna Bengtsson och enhetschef Helene Jensen förbereder den nya mottagningen i Malmö. Slutmålet är ett fysiskt bröstcentrum som ska placeras på Fritz Bauers gata på sjukhusområdet i Malmö.

Nytt bröstcentrum 2027
Förändringen är en förberedelse inför bildandet av ett nytt bröstcentrum som planeras att upprättas på Fritz Bauers gata och tas i bruk 2027. Där ska multidisciplinära team samlas kring bröstcancerpatienten.

– Nu lägger vi grunden för att utveckla framtidens bröstcancervård. Vi får nu möjlighet att hitta samarbetsformerna, samtidigt som patienterna får ta del av en bättre sammanhållen vård redan idag, säger Niklas Loman, överläkare och föreståndare för bröstcentrumet.

Samordningen och det framtida centrumet ska också säkra att vårdens resurser utnyttjas optimalt.

– Onkologin, och inte minst bröstonkologin, har växt på ett närmast ofattbart sätt under de senaste 30 åren. Det sker en snabb utveckling som är resurskrävande både ekonomiskt, och bemannings- och kompetensmässigt, säger Niklas Loman.

Niklas Loman, överläkare och föreståndare för det nya bröstcentrumet, tillsammans med verksamhetschef Silke Engelholm.

Landets tredje största
Bildandet av ett bröstcentrum, som blir landets tredje största, är ett sätt att hålla jämna steg i den utvecklingen.

– Utöver att omhändertagandet blir ännu bättre när alla professioner kan samlas kring patienten, så skapar det också förutsättningar för bättre tillgänglighet, trots att vi egentligen inte blir fler, säger Silke Engelholm.

Enhetschef Helene Jensen berättar att alla i hennes personalgrupp som idag arbetar med bröstcancerpatienter i Lund, har valt att följa med till Malmö.

– Vi tror att det blir en vinst för både patienter och personal med en dörr in. En del av våra patienter får längre att resa, samtidigt som andra som tvingats åka mellan Malmö och Lund nu slipper det. Det har också varit den vanligaste reaktionen bland våra patienter, att det ska bli skönt att vi samlar oss, säger Helene Jensen.

Fakta

  • Den nya mottagningen heter Onkologimottagning bröst. Den nya adressen är Jan Waldenströms gata 18, plan 4 på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
  • Bröstcancerpatienter som får behandling på Skånes universitetssjukhus bor i Malmö och Lund, samt i delar av mellersta och södra Skåne. Större orter som berörs är bland andra Landskrona, Staffanstorp, Eslöv, Höör Trelleborg och Ystad.
  • Skånes universitetssjukhus driver också en mottagning för bröstcancerpatienter på Helsingborgs lasarett samt bemannar mottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad med läkare. Dessa mottagningar påverkas inte av den här förändringen.
  • Precis som alla skånska cancerpatienter som har behov av strålningsbehandling kommer patienter med bröstcancer att fortsatt få det i Lund.
  • Varje år kommer ungefär 1 200 nya bröstcancerpatienter till mottagningarna i Skåne. Cirka 700 av dessa får behandling på Skånes universitetssjukhus.
  • Bröstcancervården på Skånes universitetssjukhus är en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). Cancercentrumet arbetar för att främja kliniknära forskning, snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, ökad delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete.