Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerscreening

Tid 12:10-12:55

Ska bröstcancerscreening utföras på samma sätt till alla kvinnor som idag, det vill säga med mammografi?

Eller ska vi i framtiden individualisera screeningen efter kvinnans enskilda risk och hitta den bästa metoden för just henne? Sophia kommer att berätta om olika framsteg inom bilddiagnostik och bröstcancer inklusive möjligheter och utmaningar med tidig diagnostik och riskbedömning.

Föreläsare: Sophia Zackrisson Professor i radiologi.
Överläkare, Institutionen för translationell medicin, diagnostisk radiologi, Lunds universitet.

För mer information och anmälan

eller använd QR-koden i bilden

Liknande poster

Fler fall av bröstcancer kan hittas med hjälp av AI

Läs mer...

Så kan vården veta att AI-system för bröstcancer funkar kliniskt

Läs mer...

Ny översyn av screeningprogrammet för bröstcancer klar

Läs mer...