Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerscreening

Tid 12:10-12:55

Ska bröstcancerscreening utföras på samma sätt till alla kvinnor som idag, det vill säga med mammografi?

Eller ska vi i framtiden individualisera screeningen efter kvinnans enskilda risk och hitta den bästa metoden för just henne? Sophia kommer att berätta om olika framsteg inom bilddiagnostik och bröstcancer inklusive möjligheter och utmaningar med tidig diagnostik och riskbedömning.

Föreläsare: Sophia Zackrisson Professor i radiologi.
Överläkare, Institutionen för translationell medicin, diagnostisk radiologi, Lunds universitet.

För mer information och anmälan

eller använd QR-koden i bilden

Liknande poster

AI kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreening

Läs mer...

Högre risk för bröstcancer hos kvinnor med falskt positivt mammografiresultat

Läs mer...

Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm

Läs mer...