Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerrapporten 2020: Svensk bröstcancerscreening går på knäna – brist på bröstradiologer i hela landet

Stress, övertid och hyrläkare är vardag på landets mammografienheter. Bröstcancerförbundets granskning visar att 86 procent av Sveriges mammografienheter har brist på bröstradiologer, eller väntas få det under de kommande fem åren. Läget är pressat, om inte akut, över hela landet. AI och nya metoder väntar runt hörnet, men bristen på bröstradiologer gör utvecklingen svår och i vissa regioner helt omöjlig.

Akut brist på bröstradiologer
I en ny undersökning bland landets mammografienheter uppger 86 procent att de idag har brist på bröstradiologer, eller att de kommer ha det inom 1-5 år. För att upprätthålla nuvarande mammografirutiner tvingas hela 64 procent av mammografienheterna att använda hyrläkare och 82 procent har behövt jobba övertid under det senaste året.

– Att vi ser en så omfattande brist på bröstradiologer är högst oroande. Fortsätter det så här kommer vi på sikt inte kunna erbjuda mammografiscreening och än mindre använda fler och kompletterande metoder som behövs för att upptäcka fler cancrar i ett tidigt stadium. I slutändan äventyras hela screeningprogrammet, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande för Bröstcancerförbundet.

Utan radiologer – ingen utveckling
Bröstcancerrapporten visar också att sex av tio bröstradiologer ser AI som nästa naturliga steg inom screeningen. Av de som ser AI som nästa steg menar sju av tio att det skulle frigöra tid för bröstradiologer och ge mer tid till utredning av patienter med symptom. För att möjliggöra implementering av AI i vården behövs förutom mer forskning betydligt mer resurser i form av fler bröstradiologer och röntgensjuksköterskor, men också pengar och möjlighet till vidareutbildning. Bara två av tio bröstradiologer uppger att befintliga förutsättningar är tillräckliga.

– I dagens mammografi är det fortsatt 30 procent av alla bröstcancrar som bröstradiologerna inte hittar, trots att de kan ha gjort en helt korrekt bedömning av mammografibilderna. Det måste bli bättre och här hoppas vi att AI i kombination med kompletterande undersökningsmetoder kan hjälpa oss, säger Fredrik Strand, forskare och röntgenläkare Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset.

Bröstcancerdrabbade – oroliga över otillräcklig mammografi
Varannan bröstcancerdrabbad uppger sig vara orolig inför sin nästa mammografi. Att få återfall är det klart största orosmomentet, men många är också oroliga för att eventuella tumörer inte upptäcks genom mammografin, till exempel på grund av att de har täta bröst. Av dessa uppger åtta av tio att de skulle bli mindre oroliga om fler metoder erbjöds.

Om forskning påvisat att AI är minst lika bra som två radiologer uppger tre av tio kvinnor att de skulle kunna tänka sig att enbart undersökas med AI. Om AI är påvisat bättre än två röntgenläkare föredrar över hälften av bröstcancerdrabbade AI.

– För mig är det tydligt att det behövs högteknologiskt stöd i form av AI, det måste till ett teknikskifte för oss med täta bröst. Den enda anledningen till att jag lever idag är att jag inte lät mig invaggas i den falska tryggheten som mammografi gav utan stod på mig för att få undersökas med rätt metod. Kvinnor med täta bröst dör idag helt i onödan, säger bröstcancerdrabbade Sofia Sjödin.

Bröstcancerrapporten 2020 visar att aktörer som Socialstyrelsen, regionerna, utförare i både privat och offentlig regi och specialistföreningen i radiologi behöver inleda en dialog för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning inom bröstradiologin.

Bröstcancerförbundet föreslår:

 • Att ST-läkare inom radiologi spenderar längre tid inom bröstradiologin
 • Tydligare utbildningsansvar för privata utförare
 • Bröstradiologi som egen grenspecialitet under radiologi
 • Mer resurser till utbildning och forskning

Utan bröstradiologer, ingen screening. Det innebär att fler cancrar riskerar att upptäcks i ett sent skede. Bristen måste åtgärdas. Varannan timme drabbas en mamma, syster, mormor, vän eller dotter av bröstcancer.

Bröstcancerrapporten 2020 visar att:

 • 86 % av Sveriges mammografienheter har brist på bröstradiologer eller kommer att ha det inom 1-5 år
 • 64 % av mammografienheterna använder hyrläkare och 82 % arbetar övertid för att upprätthålla nuvarande mammografirutiner
 • 6 av 10 bröstradiologer ser AI som nästa naturliga steg inom screeningen. Av dessa tror 7 av 10 att AI kan frigöra tid för mer tid till utredning av patienter med symptom.
 • Varannan bröstcancerdrabbad kvinna är orolig inför sin nästa mammografi
 • Över hälften av bröstcancerdrabbade kvinnor föredrar AI om AI är påvisat bättre än två röntgenläkare

Om undersökningen:
Bröstcancerrapporten är en årlig rapport som tas fram av Bröstcancerförbundet. Rapporten granskar viktiga frågor inom bröstcancervården för att alla kvinnor ska få bästa kända vård. Årets upplaga belyser den stora bristen på bröstradiologer som försvårar en uppgradering av screeningprogrammet för bröstcancer. Den ger också inblick i hur screeningprogrammet kan utvecklas genom artificiell intelligens (AI) och hur bröstcancerdrabbade kvinnor ställer sig till den utvecklingen. Rapporten bygger på resultat från två enkätundersökningar och fem djupintervjuer. En undersökning genomfördes bland chefer på landets mammografienheter för att kartlägga bristen bland bröstradiologer och vad de anser om AI:s framtida roll i screeningprogrammet. I den andra undersökningen har bröstcancerdrabbade fått svara på frågor om deras förtroende för screeningprogrammet i stort och inställning till att AI kan komma att användas i analysen av mammografibilder.

Bröstcancer i siffror:

 • Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet bröstcancer
 • Nära 8000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i bröstcancer
 • Cirka 80 procent överlever sjukdomen
 • Bröstcancer är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 65 år i Sverige
 • Två av tre tumörer upptäcks vid mammografiscreening

Bröstcancerförbundet, som grundades 1982, har 11 000 medlemmar och samverkar med 33 bröstcancerföreningar runtom i landet. Bröstcancerförbundet bedriver insamling under varumärket Bröstcancerfonden. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stödjer Bröstcancerförbundet patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor. Med ditt bidrag kan vi göra mer för fler. Swisha en gåva till 900 59 19 eller bli medlem på bröstcancerförbundet.se

Ladda ned rapporten här

Liknande poster

AI kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreening

Kämpe för mammografins utveckling får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm