Bröstcancerförbundet utlyser forskningsanslag 2020 för patientnära klinisk forskning

Nu ligger 2020 års utlysning av forskningsanslag ute på Bröstcancerförbundets webbplats.

Sista ansökningsdag är fredag 5 juni.

Mer information hittar ni med hjälp av länken nedan.

Forskningsanslag

Nyheter – kriterier 2020

  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Definitioner på befattning/yrkesroll som kan ansöka är borttaget.
  • Kravet att huvudsökande ska vara kliniskt verksam är borttaget.
  • Vikt läggs vid bedömningen på att projektet är ”patientnära” dvs forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
  • Klinisk relevans ges än högre vikt, då kraven ovan ändrats i detta års utlysning.
  • Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.