Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet utlyser forskningsanslag 2020 för patientnära klinisk forskning

Nu ligger 2020 års utlysning av forskningsanslag ute på Bröstcancerförbundets webbplats.

Sista ansökningsdag är fredag 5 juni.

Mer information hittar ni med hjälp av länken nedan.

Forskningsanslag

Nyheter – kriterier 2020

  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Definitioner på befattning/yrkesroll som kan ansöka är borttaget.
  • Kravet att huvudsökande ska vara kliniskt verksam är borttaget.
  • Vikt läggs vid bedömningen på att projektet är ”patientnära” dvs forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
  • Klinisk relevans ges än högre vikt, då kraven ovan ändrats i detta års utlysning.
  • Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.