Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bilddiagnostiska metoder för undersökning av brösten

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer
Bilddiagnostiska metoder för undersökning av brösten

Föreläsningen kommer att ge en översikt över de vanligast förekommande bilddiagnostiska metoder inom bröstradiologi och deras potentiella användning inom bröstcancerscreening.

Vi kommer att diskutera olika metoders styrkor och svagheter för screening för bröstcancer i populationsbaserad screening. Vi kommer att diskutera olika mätetal för ett diagnostiskt test och hur det kan ha inverkan på val av metod. Vi kommer också att belysa en del svårigheter med att mäta kostnadseffektiviteten av en ny metod.

Program
12:10–12:55

Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

12:10 Välkomna – Pfizer
12:15 Föreläsning
12:45 Tid till frågor
12:55 Slut

Föreläsare
Roxanna Hellgren,
Disputerad inom bröstradiologi, överläkare på mammografiavdelningen, Södersjukhuset, Stockholm.

För mer information och anmälan