Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Behandlar du enligt nuvarande riktlinjer?

Tid: 16.00 (CET)
Varaktighet: 75 minuter

Föreläsare: Dr Hossein Borghaei, DO, Medical Oncologist, Fox Chase Cancer Center (USA)
Moderator: Anders Vikström, överläkare vid lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Nu kan du anmäla dig till denna interaktiva webbföreläsning om behandlingsalternativ vid metastaserad NSCLC. Dr Hossein Borghaei kommer dela med sig av sin rika kliniska erfarenhet och sina tankar om olika IO-kombinationer vid metastaserad NSCLC. Till sin hjälp har han Anders Vikström som kommer leda diskussionen.


Vänligen observera att detta webinar kommer hållas på engelska.
Varmt välkommen!


This webinar is not for current U.S.-based or U.S.-practicing Healthcare Professionals.

Inbjudan är enbart avsett för hälso- och sjukvårdspersonal. Deltagare måste se webinaret i en sluten miljö, t ex i ett avskärmat rum. MSD kommer enbart att använda den personliga information som du delar med oss i syfte att arrangera och administrera dessa webinar. Användningen av dina uppgifter stöds av en intresseavvägning för MSD att tillhandahåla denna tjänst till dig. Din information förvaras och hanteras i enlighet med GDPR. Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. Copyright © 2020 SE-NON-00383 12/2020

Om du har frågor kring en MSD-produkt, vänligen kontakta: [email protected]