Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Behandling av mesoteliom med dubbel immunterapi

Kliniska erfarenheter av att behandla mesoteliom med dubbel immunterapi vid Lungkliniken på Lunds Universitetssjukhus – presentation av patientfall
Tisdag 7 mars 2023
Kl. 12.10 – 12.50

Under detta webinar kommer Ronny Öhman, Lungkliniken Universitetssjukhuset Lund, redogöra för de erfarenheter han skaffat sig då han behandlat mesoteliompatienter med dubbel immunterapi. Ronny kommer även ta upp ett par patientfall. Därefter följer en diskussion utifrån kliniska frågeställningar och de behandlingsalternativ som är tillgängliga vid mesoteliom.

Mötet modereras av Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Föreläsare:
Ronny Öhman
Lungläkare, Lungkliniken, Universitetssjukhuset Lund

Moderator:
Anders Vikström
Överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

För mer information och anmälan