Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Beactica Therapeutics beviljas särläkemedelsstatus av FDA för BEA-17 avseende behandling av glioblastom

Det Uppsala-baserade cancerbolaget Beactica Therapeutics AB meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för BEA-17 avseende behandling av glioblastom (GBM), en aggressiv form av hjärntumör.

BEA-17 är en målinriktad substans som bryter ner det epigenetiska enzymet LSD1 samt dess co-faktor CoREST. Överuttryck av LSD1 har kopplats till ett flertal typer av cancer, däribland GBM. Det finns för närvarande inga godkända behandlingar för GBM som riktar sig mot detta enzym.

—Det är mycket tillfredställande att den amerikanska läkemedelsmyndigheten har klassificerat BEA-17 som särläkemedel för glioblastom. Detta utgör en viktig milstolpe för programmet och belyser behovet av nya behandlingar för denna förödande typ av hjärntumör. säger Per Källblad, vd för Beactica Therapeutics. Detta kommer att hjälpa utvecklingen av substansen, vilken vi tror har potential att förändra förutsättningarna för patienter som drabbas av glioblastom.

FDA:s program för särläkemedelstatus är utformat för att främja utvecklingen av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 personer per år i USA. Förmånerna som kommer med klassificeringen innefattar skattelättnader för kliniska studier utförda i USA, befrielse från avgifter vid ansökan om marknadsgodkännande, samt möjlighet till sju års marknadsexklusivitet i USA efter godkännande.

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Stora framsteg i att bota hjärntumörer