Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barncancerfondens projektutlysning har öppnat

Barncancerfonden är den största finansiären av svensk barncancerforskning och delar varje år ut 260–300 miljoner kronor. Med en ny strategi för forskningsfinansiering på plats ökar nu budgeten för forskning stegvis under fem år med start 2022.


Britt-Marie Frost, Forskningschef Barncancerfonden

Tack vare framgångsrik forskning är idag femårsöverlevnaden efter barncancer i genomsnitt 85 procent. I takt med den medicinska utvecklingen ökar antalet överlevare årligen, samtidigt är barncancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1–14 år. I takt med att fler överlever så ökar behovet av forskning på behandlingar som genererar färre och mindre svåra komplikationer.*

– Vi har fortfarande några diagnoser med väldigt dålig prognos och där är det viktigt att vi ökar vår satsning så att vi kan hitta nya effektivare behandlingar. För barncancerdiagnoser med bättre utfall handlar det snarare om att se hur de behandlingar som fungerar kan justeras och göras på ett sådant sätt att barnen inte får så många eller så allvarliga sena komplikationer, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Internationalisering ett måste

Förutom projektutlysningen, som stänger i september, utlyser Barncancerfonden även stöd till bland annat medicinsk teknik, forskarutbildningskurser, resor, symposier anslag för barnonkologiskt relevanta samarbetsprojekt inom EU, där större delen av projektkostnaden redan har beviljats på europeisk nivå.

– Utöver att vi stöttar nationella tjänster och forskningsprojekt vill vi bidra till mer samverkan och ett ökat internationellt utbyte. Sverige måste hänga med i den snabba utveckling som sker inom cancerområdet och våra patienter måste kunna vara med i de internationella kliniska studier där de senaste läkemedlen och behandlingarna prövas, avlutar Britt-Marie Frost.

Forskningsfinansieringen i siffror:

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige med över tre miljarder kronor i utdelade medel sedan starten 1982. Barncancerfonden beslutar om medel till forskning två gånger per år. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens prioriteringskommittéer. Just nu finansieras 126 pågående forskningstjänster och 230 pågående forskningsprojekt av Barncancerfonden. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden delat ut över tre och en halv miljard till forskningsändamålet.

* Sena komplikationer drabbar 7 av 10 som överlever sin barncancer. Det kan handla om olika kognitiva problem som till exempel hjärntrötthet men också högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet samt sekundära tumörer.

 

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi