Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Avhandling om prevention av livmoderhals- och vaginalcancer

I en ny avhandling vid Karolinska Institutet har Hanna Milerad, medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare Enheten för Cancerprevention & Screening, tittat på kliniska frågor som rör primärprevention (HPV-vaccination) och sekundärprevention (HPV-baserad screening) av livmoderhals- och vaginalcancer.

– Som jag ser det är de två viktigaste utmaningarna för framtiden: 1) Att nå icke-deltagare i screening- och vaccinationsprogram, 2) den medicinska bedömningen av kvinnor som fortfarande riskerar att drabbas av livmoderhalscancer trots dessa förebyggande åtgärder. För att möta framtida utmaningar behövs mer kunskap från studier, men lika viktigt är att vidta åtgärder, och jag trorstudiedesign som tillåter kvalitetskontroll samtidigt som nya strategier implementeras kan vara vägen framåt, säger Hanna Milerad.

Foto: Region Dalarna

Till avhandlingen.