Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO uppdaterar riktlinjer för behandling av bröstcancer

ASCO har uppdaterat sina riktlinjer för hormonpositiv, HER2 negativ bröstcancer i tidigt stadium enligt bifogad pressrelease som gick ut igår. Nedan följer en kort sammanfattning av uppdateringen.

  • Rekommendationen för användandet av Oncotype DX Breast recurrence score testet har utökats till att inkludera postmenopausala patienter med spridning till upp till tre lymfkörtlar.
  • Oncotype DX testet är det enda testet som rekommenderas för användning hos lymfkörtelnegativa premenopausala patienter.
  • Testet rekommenderas för användning oberoende av klinisk risk.
  • Oncotype DX får den starkaste rekommendationen då det har den högsta beviskvaliteten av alla multigentester som ingår i riktlinjerna.

OncotypeDX-testet har utvärderats av TLV i juni 2021 med resultatet att det är både kostnadsbesparande och ökar överlevnaden. Användningen av OncotypeDX rekommenderas av MTP-rådet.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider