Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Artificiell intelligens kan förbättra screeningen för bröstcancer

Från vänster Jenny Bergqvist, överläkare på Bröstcentrum Onkologi och docent i Medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Karin Dembrower, överläkare på Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus och Opponent  Emily Conant, Professor in Radiology, Penn University, and chief of Breast Imaging, från USA.

Den första april fick Karin Dembrower ta emot sin doktorstitel med en avhandling om hur man med artificiell intelligens (AI) och algoritmer kan förbättra screeningen för bröstcancer. Med hjälp av nya algoritmer kan man hitta fall av bröstcancer tidigare.

Avhandlingen heter “Deep Learning in Breast Cancer Screening” och är ett nytt forskningsfält som lockade ett internationellt intresse. Karin Dembrower är överläkare på Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus, och det är där hon med stöd av sina kollegor genomfört en stor del av sin forskning.

Både Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan står bakom studien. Karin Dembrowers forskning är nyskapande och den kommer också patienterna till godo.

Förbättrar för patienterna

I sin forskning har hon visat att man med hjälp av nya algoritmer både kan hitta fall av bröstcancer tidigare, vilket räddar liv.

– Forskningen visar också hur metoderna för screening kan förbättras. Det gör att man kan använda fler kriterier än till exempel ålder för att snabbare hitta bröstcancer, säger Karin Dembrower, överläkare på Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus.

Hörsalen var nästan fullsatt vid disputationen. Ordförande vid disputationen var Jenny Bergqvist, överläkare på Bröstcentrum Onkologi och docent i Medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Opponent var Emily Conant, Professor in Radiology, Penn University, and chief of Breast Imaging, från USA.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...