Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AroCell får nytt patent godkänt i USA

AroCell meddelar idag att det amerikanska patentverket har godkänt och utfärdat AroCells patent US 11 959 919 B2, med titeln ”Predicting cancer progression”.

Patentet är ett av AroCells tidiga patent som visade den kliniska betydelsen av TK1-proteinmätningar i serum med de specifika antikropparna mot den C-terminala regionen av TK1 vid cancer. Detta patent förlänger ett tidigare godkänt europeiskt patent med nummer EP 1 627 230 B1. Det nya patentet är nu giltigt till 2034. Detta meddelar AroCell i ett pressmeddelande.


AroCells vd Anders Hultman.