Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter: patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Tid: 12:10 – 12:50
Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under
25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka
betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider