Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter: patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Tid: 12:10 – 12:50
Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under
25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka
betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi.

Mer info och anmälan