Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ärftlig bröstcancer – Samtalet med patienten

Inbjudan till lunchwebinar
Ärftlig bröstcancer – Samtalet med patienten

Föreläsare Marie Stenmark Askmalm,
Docent och överläkare Medicinsk service, VO Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.

Marie är ordförande i den nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer (NAG), RCC i samverkan och regional patientprocessledare inom ärftlig cancer, RCC Syd. Marie har varit med och tagit fram ”Onkogenetiskt snabbspår” för behandlingsrelaterad testning av misstänkt ärftlig bröstcancer inom Södra Sjukvårdsregionen, en process som idag även används i andra delar av landet.

ÄRFTLIG BRÖSTCANCER – SAMTALET MED PATIENTEN
Vad är utmanande med att prata om ärftligthet och vad ska vi som vårpersonal tänka på i samtalet med patienten? Detta när något som Marie Stenmark Askmalm, överläkare och docent inom klinisk genetik, kommer att berätta om i lunchwebinariet den 10 maj 2023. Idag testas flera bröstcancer patienter för ärftlig cancer i samband med diagnos. Cancergenetisk utredning blir allt vanligare vilket ställer högre krav på information och kunskap inom klinisk gentik hos sjukvårdspersonal. Lyssna in på webinariet och ta chansen att ställa dina frågor till Marie.

Datum: Onsdag 10 maj 2023
Tid: kl.12.00 –12.45
Plats: Mötet sänds live och det finns tid för frågor och dialog under mötet.
Du kan medverka vid mötet genom att använda din dator, sitta tillsammans med kollegor, eller ansluta från annan plats. Det går även att använda din mobil för att ta del av webinaret. Du mottager en länk till webinaret via e-mail efter registrering.
Till: onkologer, kirurger, sjuksköterskor och gentiska vägledare med intresse för ärftlig bröstcancer cc: Huvudman/verksamhetschef

För anmälan
För mer information

Kajsa Stenmo
Strategic Account Manager Oncology Bröstcancer
Tel: 076-307 25 26
E-post: [email protected]