Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Årets Cancernätverkare 2022 tilldelas Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell, professor Karolinska Institutet, föreståndare GMS och ledamot Nobelkommittén

 

Motivering:
Richard är en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige och för patientsamverkan i forskning och vård. Han är omtyckt bland patienter, kollegor och i alla nätverk. Richard har stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård. Hans forskning och engagemang i precisionsmedicin inspirerar såväl profession, akademi, patienter och näringsliv som politiska beslutsfattare.

­Vi är oerhört glada över att få ge Richard Rosenquist Brandell titeln Årets Cancernätverkare. Han är en person som med sitt stora engagemang inspirerar alla som lyssnar till honom. Hans sätt att prata om precisionsmedicin skapar kunskap hos alla. Lyckats han är den i Sverige so lyckats föra ihop akademi icg sjukvård så att de samarbetar på nationell nivå för patienternas bästa. För att få till gensekvensering för olika sjukdomar. Bildat precisionmedicincenter Karolinska – både KI och NKS tillsammans.

– Vilken härlig överraskning, jag blir både hedrad och stolt över den fina utmärkelsen! Särskilt roligt för mig som doktor att det kommer från er/Nätverket mot cancer. Är tacksam för mycket bra samarbete hittills – för att det ska bli precisionsmedicin på riktigt så måste patienterna vara med redan från början. Ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans för att möjliggöra jämlik tillgång till precisionsmedicin över hela landet.

Liknande poster

Samarbete för att utveckla helgenomsekvensering för patienter med akut leukemi