Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Anocca licensierar genredigeringsteknologi

Anocca, ett TCR-T-cellterapiföretag, och EmendoBio Inc. ett utvecklings- och genredigeringsläkemedelsföretag, tillkännagav i dag ett icke-exklusivt licensavtal för användning av EmendoBios nya OMNI-A4 genredigeringsteknologi för att påskynda tillverkningen och utvecklingen av Anoccas breda pipeline av TCR-T-cellterapier för svårbehandlade solida cancerformer.

”Att integrera EmendoBios teknologi i vår tillverkningsprocess stödjer Anoccas mål att generera cellterapiprodukter av högsta kvalitet. Detta nästa generations genredigeringssystem ger den precision och effektivitet som krävs för att täcka produktionen av vårt växande bibliotek av TCR-T-produkter i en högprecisionstillverkningsprocess. Vi är glada över att arbeta med EmendoBio för att utveckla genredigerade TCR-T[1]-cellterapier när vi förbereder oss för vårt första kliniska program som riktar in sig på den genetiska KRAS-mutationen i en svårbehandlad solid cancer, säger Anoccas vd och medgrundare, Reagan Jarvis.

”Detta icke-exklusiva licensavtal markerar en betydande milstolpe inom området för T-cellterapi”, säger Dr Ei Yamada, direktör för EmendoBio. ”Tillsammans med Anocca anammar vi den delade visionen att utnyttja potentialen hos både genredigering och cellterapier för att uppnå en banbrytande inverkan på patienternas resultat. Vår kombinerade expertis kommer att öppna upp nya vägar för terapeutisk utveckling och tänja på gränserna för vad som är möjligt inom avancerad medicin.”

Anocca säkrade nyligen en GMP-tillverkningslicens från de svenska tillsynsmyndigheterna för sin produktionsanläggning för cellterapi, den största i Norden. EmendoBios teknologi stärker Anoccas tillverkningsförmåga och är en bra grund för bolagets ambitiösa mål att nå fler patienter snabbare med personliga behandlingar inriktade på de underliggande genmutationerna bakom svårbehandlade cancerformer. Den licensierade genredigeringsteknologin är en del av EmendoBios portfölj av patentskyddade teknologier utvecklade för att vara mycket aktiva och specifika för cellterapiapplikationer.

Anoccas och EmendoBios engagemang för innovation och vetenskaplig excellens bäddar för en lovande framtid inom T-cellterapi. Avtalet understryker inte bara betydelsen av samarbeten inom biotekniksektorn utan förstärker också båda företagens engagemang för att förbättra behandlingsresultatet för patienter globalt.

[1] TCR-T-terapier: T cell receptor-engineered T cell therapies – en typ av cellterapi som använder T cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.