Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Anna Martner tilldelas Eric K. Fernströms pris för yngre forskare

Anna Martner, som leder en forskargrupp vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, har utsetts till årets mottagare av Fernströmpriset för yngre forskare. Hennes forskning kan leda till effektivare immunterapi vid flera cancerformer.

Anna Martner, mottagare av 2023 års Fernströmpris för yngre forskare.

Anna Martner erhåller 100 000 kronor som ett personligt pris från Eric K. Fernströms stiftelse. Priset har sedan 1979 delats ut till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

– Det är verkligen hedrande att få detta pris, säger Anna Martner.

Effektivare immunterapi mot cancer

Anna Martners forskningsområde är tumörimmunologi. Hon har studerat detta ämne i Göteborg och under två längre forskningsperioder vid världsledande laboratorier i USA. Hon är sedan i våras universitetslektor vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi vid Sahlgrenska akademin.

MDSC producerar NOX2-deriverade syreradikaler (ROS) som inaktiverar NK-celler och T-celler. Om NOX2 stängs av kan immunsystemet effektivare eliminera cancerceller.

Anna Martners forskning handlar om hur immunsystemet effektivare kan eliminera cancerceller. Hennes grupp studerar ett enzym, NOX2, som uttrycks på ytan av immunhämmande celler, myeloid-deriverade suppressorceller (MDSC). De syreradikaler som bildas av NOX2 gör att cancerceller inte avlägsnas tillräckligt effektivt av immunsystemets NK-celler och T-celler. I djurmodeller har Anna Martners grupp visat att de syreradikaler som bildas av NOX2 ökar risken för metastasering och gör immunterapi mot cancer mindre effektiv.

Läkemedel prövas vid cancer i bukspottskörteln

I en kommande studie ska CepleneR, en NOX2-hämmare som utvecklats vid Sahlgrenska akademin, testas som tilläggsbehandling till operation vid cancer i bukspottskörteln.

–Vår förhoppning är att denna behandling ska minska risken för spridning av cancer, säger Anna Martner. Vi kommer att genomföra en fas I/II-studie i samarbete med avdelningen för kirurgi, för att i första hand klargöra om behandlingen är säker i denna patientgrupp, och om den aktiverar immunförsvaret mot cancerceller på det sätt som vi förväntar oss.

Direkta effekter på cancerceller

Utöver att NOX2-deriverade syreradikaler från MDSC stänger av NK-celler och T-celler kan syreradikaler utöva direkta effekter på cancerceller. Dessa mekanismer har Anna Martner fördjupat sig i under sin sabbatical-period vid MIT i Boston.

– Epitelceller som utsätts för syreradikaler genomgår en process som gör dem benägna att vandra från ett organ till ett annat. Om det är cancerceller som genomgår en sådan process kan det leda till metastasering, berättar Anna Martner. Vi tror att detta är ytterligare en anledning till att det är gynnsamt att stänga av NOX2-enzymet vid cancer.

 

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt