Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

American Pancreatic Association – 50 – årsjubileum med fokus på uppmuntrande samarbeten

American Pancreatic Association – 50 – årsjubileum med fokus på uppmuntrande samarbeten

Mötet var denna gång – som de tidiga gångerna man genomfört mötet på Hawaii – hållet tillsammans med Japan Pancreatic Society, vilket var en av grunderna till det stora antalet deltagare – fler än tusen betalande.

Det låter exklusivt att lägga ett vetenskapligt möte på Hawaii, men vulkanön Maui med cirka 150 000 invånare erbjuder i övrigt inte mycket utöver vackra vyer, mild värme, badande, god mat och golfspel (och en vingård) – vilket sannolikt var en orsak till att en stor del av deltagarna faktiskt var på två och ett halvt-dagarsmötet större delen av tiden. Medelåldern på deltagarna var sannolik sådan att vetenskapliga diskussioner var väl så intressanta som solande vid poolerna. Jämfört med exempelvis European Pancreatic Club är det amerikanska mötet mycket mer inriktat på basal vetenskap; även de sessioner som kategoriseras som clinical är ofta att betraktas som basala, inklusive tämligen avancerad statistik (och powerpoints överlastade med kurvor, statistik och obegripliga bilder). Alla sammanfattningar (abstracts) från mötet (cirka 800) finns redovisade i Pancreas 2019; 48: 1401–1563. Redovisningen ska ses endast som vissa nedslag bland allt det presenterade, och enbart rörande cancer, även om man redovisade nyheter om fysiologi, farmakologi, akut och kronisk pankreatit som var minst lika intressanta. Som ”bifynd” kan påpekas att de unga amerikanska föredragshållarna nästan alltid är enormt mycket mera övertygande/ självcentrerade än vad man är van vid avseende europeiska och asiatiska föreläsare – amerikanarna är inlärda att det de talar om är bland det viktigaste som hänt inom den vetenskapliga världen och att deras resultat är värda mycket stor uppmärksamhet. Det var en rad amerikanska och europiska ”stor-pankreatologer”, vilka dock hellre talar om det som varit än det som kan förväntas komma. På den kliniska sidan kan också understrykas att allt fler resultat kommer från samarbeten mellan olika kliniker och olika länder, vilket är uppmuntrande. Nedan följer några nedslag i kavalkaden av nya rön – ibland sedda i ljuset av de gamla.

Läs hela referatet

 

Liknande poster

Utvärdering av statistiska sanningar på individnivå

Så kan second opinion bli värdefullt för båda parter

Ett europeiskt centrum för pankreaskirurgi – kommer svenska patienter att begära vård i Portugal?