Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Allt är relativt, även åldern

Till: Onkologer och onkologisjuksköterskor som träffar patienter med bröstcancer

Välkommen att delta på detta webbinarium där vi kommer att utforska behandlingsstrategier för äldre patienter med HR+/HER2-negativ spridd bröstcancer. Under utbildningen kommer Aglaia Schiza, överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, att dela med sig av sin expertis och erfarenhet inom området. För att illustrera olika aspekter av behandlingsbeslut och patienthantering kommer två fiktiva patientfall att presenteras.

Datum: Torsdag 10 april 2024.
Tid: 12.10-12.50.

Föreläsare: Aglaia Schiza, onkolog, Akademiska sjukhuset Uppsala.
Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Agenda: 
12.10 – 12.15 Introduktion, Novartis.
12.15 – 12.35 Föreläsning och patientfallsgenomgång.
12.40 – 12.55 Frågor och diskussion.

För mer information och anmälan