Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ALK VERKAR PÅ MYCN

Mikael Johansson, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Onkologi, Umeå Universitet, Damini Chand, Ganesh Umapathy, Ruth Palmer och Bengt Hallberg, Institutionen för Biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborgs Universitet berättar. Generna ALK och MYCN är involverade i många cancersjukdomar, så även i barncancerformen neuroblastom. Sjukdomen uppstår med stor sannolikhet från neuralfårans celler av sympatikoadrenalt ursprung, vilket innebär att sjukdomen kan visa sig i hela det sympatiska nervsystemet. De flesta primärtumörerna finns i buken, följt av hals, bröst och bäcken. Trots förbättrade kliniska behandlingar är den långsiktiga överlevnaden för barn med högrisk-neuroblastom fortfarande mindre än 40 procent och den står för cirka 15 procent av alla dödsfall hos barn med cancer1. Anaplastisk lymfom kinas (ALK) är en receptor tyrosinkinas (RTK) som normalt är en cellytereceptor som tar emot signaler från omgivningen. ALK är också en onkogen vid många olika cancerformer och är då muterad eller onormalt högt uttryckt. ALK inhibitorn crizotinib är idag en etablerad behandling för patienter med ALK muterad metastaserad lungcancer. Behandling med ALK inhibitorer vid lungcancer uppvisar bättre respons och längre överlevnad jämfört med cytostatika, men botar ännu inga lungcancerpatienter.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Kromosomal obalans i neuroblastom – molekylära aktiviteter för framtiden

Läs mer...

Framgångsrik behandling på möss för svår barncancerform

Läs mer...

Lungcancerläkare Mikael Johansson, Umeå, är Årets Cancernätverkare

Läs mer...