Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AI ska optimera bröstcancerdiagnostiken

Tack vare ett anslag på 20 miljoner kronor ska ett forskarteam utveckla ett AI-system för att förbättra bilddiagnostiken inom bröstcancer. Forskningen inom patologi leds av Johan Hartman på Karolinska Universitetssjukhuset.

Johan Hartman. Foto: Niklas Elmehed

– Vi bygger ett AI-system som själv ska kunna hitta och diagnosticera cancer i de mikroskopibilder som vi jobbar med. Systemet ska då kunna fungera som ett beslutsstöd för radiologer och patologer när vi diagnosticerar bröstcancer, berättar Johan Hartman, specialistläkare på Klinisk patologi och cytologi och den som leder forskningsgruppen.

Mikroskopibilder undersökt idag digitalt, men många diagnoser hamnar i en gråzon då vissa tumörer inte bedöms som aggressiva, men heller inte som helt godartade. AI-systemet ska minska antalet patienter i denna gråzon.

– Idag finns det stor variation i bedömningarna av bilder eftersom vi människor bedömer olika. Men AI ska kunna hitta information i bilderna som vi inte kan upptäcka. Det kommer att hjälpa oss mycket i vårt arbete och fler patienter kommer få en tydligare diagnos och därmed rätt behandling för dem, säger Johan Hartman.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...