Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AI-baserad bildanalys vid bröstcancer får Athenapriset

Athenapriset går i år till Stratipath, en lösning för AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys för riskindelning av bröstcancerpatienter. Athenapriset är Sveriges största pris till forskning och innovationer som tagits fram genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Mattias Rantalainen, Fredrik Wetterhall och Johan Hartman i Foto: Pax Engström

Bakom Stratipath står forskare och kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, företaget Stratipath samt Medtech Labs, som är ett samarbete mellan Region Stockholm, KTH och Karolinska institutet. I sitt arbete har de tagit sig an två av de stora utmaningar som dagens cancersjukvård kämpar med:

  • Ökande antal patienter och nya och kostsamma cancerläkemedel som kräver avancerad diagnostik, vilket innebär ökad belastning på sjukvårdsbudgeten.
  • Bristen på patologer som gör att patienter får vänta länge på diagnos och att det råder stora regionala skillnader i både svarstid och kvalitet i bedömningarna.

Syftet med forskningen har varit att med AI-baserad bilddiagnostik dels öka kvaliteten och hastigheten inom cancerdiagnostiken, dels erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till de molekylära analyser som i dag används i allt större omfattning inom precisionsdiagnostik för att avgöra vilken behandling patienten ska få utifrån tumörens aggressivitet.

– Vår utgångspunkt var att motsvarande prognostiska bedömning går att utföra direkt från mikroskopibilderna eftersom de innehåller så oerhört mycket information, säger Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska institutet och patolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Han och hans forskarkollegor har valt att fokusera på bröstcancer där patologens bedömning har en helt avgörande roll för patientens behandling. De har tränat AI-modeller på tusentals patologibilder från patienter med bröstcancer av olika svårighetsgrad, och kunnat visa att det går att med hög precision bestämma hur aggressiv tumören är, även på de mer svårbedömda tumörvarianterna. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Annals of Oncology i januari i år.

Den akademiska forskningen är finansierad av bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bröstcancerförbundet och MedtechLabs. Vinnova och Karolinska Innovation har därefter varit viktiga för produktutvecklingen i bolaget Stratipath. Nu finns en första CE-märkt produkt ute på marknaden, en molnbaserad digital lösning som fungerar tillsammans med befintliga bildbehandlingssystem som i dag finns på alla patologilabb. Patologen väljer ut en mikroskopibild på tumören, vilken sedan analyseras på minde än 30 minuter, därefter kommer svaret tillbaka till patologen som en rapport och kan i nästa steg användas som beslutsstöd till vilken behandling patienten ska få. Produkten är sedan maj i år godkänd för kliniskt bruk som världens första prognostiska analys av bröstcancer direkt från mikroskopibilder. Sjukhusen i Kalmar och Västerås är först ut med att implementera lösningen på sina patologilabb, näst i tur står Skånes universitetssjukhus.

Athenapriset delas i år ut vid ett direktsänt webbinarium om patientnära klinisk forskning den 25 oktober kl 14.30-16.00. Det går att anmäla sig kostnadsfritt här.

Juryns motivering

För utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd för prognostisk analys av bröstcancer direkt från mikroskopibilder. Ett verktyg som kan ge betydande vinster för både sjukvården och patienterna genom att möjliggöra en kostnadseffektiv och likvärdig precisionsmedicinsk diagnostik över hela landet. Ett imponerande arbete där forskarna har gått hela vägen från akademisk grundforskning, idogt fotarbete med träning av avancerade AI-modeller i patologilabbet till det första godkännandet för klinisk användning. Många aktörer från akademi, sjukvård och näringsliv har samverkat i arbetet som nu går vidare med utveckling av AI-baserade metoder för bilddiagnostik för samtliga stora tumörgrupper.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte och Lif. Priset firar i år 15 årsjubileum. Syftet med Athenapriset är att uppmärksamma och belöna forskning och innovationer som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Ett tungt vägande kriterium i juryns bedömning av de nominerade bidragen till Athenapriset är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta. Prissumman är 100 000 kronor.

I årets jury ingår:

Anders Brinne, områdesledare för hållbar precisionshälsa, Vinnova, juryordförande.
Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset
Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, tidigare Athenapristagare.
Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet
Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte
Anna Linnér, medicinsk direktör, GSK
Lisa Blohm, chefredaktör, Dagens Medicin