Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AI analyserar cellernas rörelse i mikroskop

Den enorma mängden data som man får när man filmar biologiska processer i ett mikroskop har tidigare varit ett hinder för att kunna göra analyser. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan forskare vid Göteborgs universitet nu följa cellernas rörelse över tid och rum. Metoden kan underlätta utvecklingen av effektivare cancermediciner.

Genom att använda AI kan forskarna plocka ut information ur filmade sekvenser av cellernas rörelse i mikroskop. Foto: Jesús Pineda.

Att studera rörelser och beteenden hos celler och biologiska molekyler i ett mikroskop ger grundläggande information för att bättre förstå processer som rör vår hälsa. Studierna av hur cellerna beter sig vid olika scenarier är viktigt för att kunna utveckla ny teknik och behandlingar inom medicin.

Jesús Pineda, doktorand vid Göteborgs universitet. Foto: Malin Arnesson.

– Under de senaste två decennierna har optisk mikroskopi genomgått en kraftig utveckling. Det gör det möjligt för oss att studera biologiskt liv in i minsta detalj i både rum och tid. Levande materia rör sig i alla möjliga riktningar och i olika hastighet, säger Jesús Pineda, doktorand vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln i Nature Machine Intelligence.

Matematik beskriver partiklars relationer

Utvecklingen har gett dagens forskare så stora mängder data att det blir nästan omöjligt att analysera. Men nu har forskarna vid Göteborgs universitet utvecklat en AI-metod som kombinerar grafteori och neurala nätverk som kan plocka ut tillförlitlig information från filmsekvenser.

Grafteorin är en matematisk struktur som används för att beskriva relationerna mellan olika partiklar i det studerade materialet. Det går att likna vid ett socialt nätverk där partiklarna interagerar och påverkar varandras beteende direkt eller indirekt.

– AI-metoden använder informationen i grafen för att anpassa sig till olika situationer och kan lösa flera uppgifter i olika experiment. Till exempel kan vår AI rekonstruera vägen som enskilda celler eller molekyler tar när de rör sig för att uppnå en viss biologisk funktion. Det gör att forskare kan testa effektiviteten hos olika läkemedel och se hur väl de fungerar som potentiella behandlingar för cancer, säger Jesús Pineda.

Läkemedelsföretag använder redan AI-metoden

Dessutom gör AI-metoden det möjligt att beskriva alla dynamiska aspekter av partiklarna i situationer där andra metoder inte skulle vara effektiva. Av denna anledning har läkemedelsföretag redan införlivat denna metod i sin forsknings- och utvecklingsprocess.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi