Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Adjuvant hormonbehandling hos bröstcancerpatienter – varför avbryter kvinnor behandlingen?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och många kvinnor efterbehandlas för att förhindra att cancern återkommer, exempelvis med adjuvant hormonbehandling. Denna behandling innebär att man tar en tablett dagligen för patienter med östrogenreceptor-positiv bröstcancer (cirka 80% av alla fall) under minst fem år.

Erweis fyra studier illustrerade av Hengsha Li.

Trots att adjuvant hormonbehandling är gynnsam för patienter med ER-positiv bröstcancer, slutar många med behandlingen innan den rekommenderade perioden är över, vilket kan påverka överlevnaden negativt. I sitt doktorandprojekt har Erwei Zeng vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik utvärderat varför detta händer och hur det påverkar behandlingsresultaten hos bröstcancerpatienter som diagnosticerats i Stockholm-Gotlandsregionen.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

–En vanlig biverkan av adjuvant hormonbehandling är värmevallningar, vilket har kopplats till bättre prognos i tidigare kliniska prövningar, eftersom dessa biverkningar tyder på att behandlingen fungerar för patienterna. Vår studie visade att kvinnor som upplevde behandlingsrelaterade vallningar hade en sämre sjukdomsprognos, troligen eftersom de slutade ta medicinen på grund av de negativa biverkningarna. Andra orsaker till att avsluta behandlingen i förtid inkluderade motstånd från familjen, t ex på grund av materiell brist, negativa familjerelationer eller sorg. Vi såg dessutom att bröstcancerpatienter som slutade med läkemedlet också hade större risk att sluta ta sina kardiovaskulära läkemedel, vilket kombinerat ökade risken att dö, inte bara av bröstcancer, utan också av hjärt-kärlsjukdom. Positivt nog fann vi att kvinnor som fortsatte med adjuvant hormonbehandling längre än fem år hade bättre chans att förbli fria från cancer.

Vad tycker du bör göras för dessa kvinnor?

–Bröstcancerpatienter bör följa den rekommenderade planen med adjuvant hormonbehandling för att maximera sina chanser att förbli cancerfria. Baserat på mina studier har vi några konkreta förslag; för det första behöver patienter vara medvetna om potentiella biverkningar och prata med sina läkare om de är oroliga. För det andra kan patienter som saknar stöd från familjen behöva extra stöd från vården för att fullfölja behandlingen. För det tredje är det tufft för bröstcancerpatienter att ta flera mediciner samtidigt, vilket kräver att deras läkare är uppmärksamma och hjälper patienterna att hantera detta. Slutligen, om det rekommenderas av läkaren så bör patienter överväga att förlänga behandlingens varaktighet efter de första fem åren för att förbättra sin långsiktiga överlevnad.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer