Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Adjuvant behandling för njurcancer med hög risk för återfall

MSD bjuder in till föreläsning med Dr. Fabian Hofmann 6 september

MSD Sverige välkomnar dig inom hälso- och sjukvården som behandlar njurcancerpatienter till ett kvällsmöte. Syftet med mötet är att belysa och diskutera de frågeställningar som finns kring studieresultat och rekommendationer som finns vid behandling med immunterapi vid njurcancer med fokus på adjuvant behandling.

Tid: Onsdag den 6 september mellan 17.00-18.30
Föreläsare: Dr. Fabian Hofmann, Urologiska kliniken, Sunderby sjukhus

Agenda
17.00 MSD hälsar välkomna
17:05 Adjuvant behandling för njurcancer med hög risk för återfall – Bakgrund, studieresultat och rekommendationer.
17:50 Bensträckare
18:00 Frågestund och diskussion
18.30 Mötet avslutas

För anmälan