Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Adjuvant behandling av Melanom – de inte så självklara fallen​

Adjuvant behandling av Melanom – de inte så självklara fallen

Onsdag 21 april 2021 kl 12.00-12.50

I detta webinarium fokuserar vi på adjuvant behandlingav melanom – och mer specifikt på de inte så självklara fallen. Från programmet noteras bland annat:

  • Individualiserad behandling
  • Kvarstående utmaningar inom området
  • De inte så självklara patientfallen

Lars Ny, Docent & Överläkare VO Onkologi Sahlgrenska universitetssjukhus leder seminariet och till sin hjälp har han Tiago Pinheiro, medicinsk rådgivare på MSD, som modererar diskussionen. Vi avslutar med diskussion och Q&A. Under tiden kan du som deltar ställa frågor via Q&A-fönstret och diskutera i gruppchatten.

Nu kan du också passa på och ställa en fråga direkt vid registreringen!

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan

 

SE-NON-00457

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Långsinta mördarceller kan öka överlevnaden i hudcancer

Läs mer...

Ny studie om immunterapibehandling av melanom

Läs mer...