Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny studie visar signifikant förbättrad överlevnad med Erleada för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Enligt en fas 3 studie från Janssen (SPARTAN-studien) är överlevnaden 14 månader längre med Erleada (apalutamid) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) jämfört med enbart ADT, hos män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper stor risk att utveckla metastaser.

Studien visade att behandling med apalutamid resulterade i en 22-procentig minskning av risken för dödsfall (overall survival, HR = 0.78, p = 0.0161 jämfört med placebo)1. I studien deltog 1 207 patienter, varav 26 patienter deltog från 5 kliniker i Sverige.

Resultatet i studien förstärker vikten av att tidigt behandla män som lever med prostatacancer.
I SPARTAN-studien kunde tidig behandling fördröja metastasering mer än 2 år2 och förlänga överlevnaden 14 månader. Detta är självklart mycket betydelsefullt för dessa patienter, om de får tillgång till denna behandling vid rätt tidpunkt”,
säger Berkeley Vincent”, vd på Janssen Sverige.

Den aktuella studien kommer att presenteras vid kongressen American Society of Clinical Oncology, ASCO, virtuella vetenskapliga program den 29 maj.

Referenser:
1. Small, E. et al. Final Survival Results From SPARTAN, a Phase 3 Study of Apalutamide (APA) vs Placebo (PBO) in Patients (pts) With Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (nmCRPC). ASCO 2020. Poster presentation (Abstract #5516).

2. Smith, MR. et al. Apalutamide Treatment and Metastasis-free Survival in Prostate Cancer. N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408–1418.

Läs hela pressmeddelandet på engelska

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer