Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Milstolpen – totalt över 3 miljarder kronor utdelade

Varje år delar Barncancerfonden ut medel till forskning. I och med den senaste utdelningen nåddes en ny milstolpe: totalt har organisationen nu delat ut tre miljarder kronor sedan starten på 80-talet.


76 forskningsprojekt får i år dela på 130 miljoner från Barncancerfonden. Ovan är några av forskarna som beviljats medel. Fotografer: Olle Dahlbäck/Mette Vinter Weber/Mikael Wallerstedt/Johan Bävman/Sofia Ström Bernad/Rick Guidotti /Malin Arnesson/Linköpings universitet

– Jag är otroligt glad över detta. Tack vare forskning har barncancervården gjort enorma framsteg och idag överlever i snitt 85 procent av de barn i Sverige som drabbas. Men det räcker inte – vi vill göra ännu mer för att driva på utvecklingen och möta de utmaningar som gör att vi kan komma närmare den dag då inga barn behöver dö i cancer. Det är tack vare alla våra fantastiska givare som vi kan fortsätta ge forskare det långsiktiga stöd som krävs för att fler barn ska kunna räddas, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Ska kartlägga ärftlighet

Ann Nordgren, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset vid avdelningen för klinisk genetik, får 15 miljoner kronor. Det är en av Barncancerfondens största utdelningar till ett enskilt forskningsprojekt någonsin.

Tillsammans med ett stort forskarteam ska Ann Nordgren kartlägga medfödda genetiska orsaker vid barncancer. För tio år sedan trodde man att nästan all barncancer uppstod slumpartat. I dag tror man att åtminstone 10 procent av alla barn som drabbats av cancer har medfödda genetiska förändringar som bidragande orsak till deras sjukdom.

– Och jag misstänker att det är många fler än så. I det här projektet kommer vi att kunna påbörja en otroligt viktig kartläggning av detta, säger Ann Nordgren.

Projektet ska leda till att läkarna får bättre metoder för att diagnostisera medfödda orsaker och kunna införa mer precis diagnostik, uppföljning och individanpassad behandling. Det ska i sin tur leda till ökad överlevnad, färre biverkningar och sena komplikationer. Redan om tre år ska nya rutiner vara införda i vården.

Läs mer om projektet här.

Medlen till forskningsprojekt inom barncancer delas ut tre gånger om året. I årets största utdelning är det 130 miljoner kronor som fördelas på 76 forskningsprojekt. På Barncancerfondens hemsida presenteras fler av de forskningsprojekt som fått ta del av pengarna.

Siffror i korthet

 • 3 miljarder kronor har Barncancerfonden delat ut till forskning sedan starten 1982. Det gör Barncancerfonden till den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.
 • 3 gånger om året delar Barncancerfonden ut medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.
 • 224 pågående forskningsprojekt finansieras just nu av Barncancerfonden.
 • 130 miljoner kronor är summan i den här utdelningen, som är årets största.

Så fördelas pengarna

 • Karolinska institutet: 63,6 miljoner kronor
 • Göteborgs universitet: 15,1 miljoner kronor
 • Lunds universitet: 14,8 miljoner kronor
 • Uppsala universitet: 13,2 miljoner kronor
 • Linköpings universitet: 5,9 miljoner kronor
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset: 5,1 miljoner kronor
 • Chalmers tekniska högskola: 2,4 miljoner kronor
 • Akademiska sjukhuset, Uppsala: 2,2 miljoner kronor
 • Stockholms universitet: 1 miljon kronor
 • Skånes universitetssjukhus: 943 000 kronor
 • Högskolan i Skövde: 500 000 kronor
 • Övriga: 5,5 miljoner kronor

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi