Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Erleada godkänd vid hormonsensitiv PC

Ny indikation av Erleada (apalutamid) för behandling av patienter med metastaserad hormonsensitiv prostatacancer godkänd av EU-kommissionen

Ny indikation av Erleada (apalutamid) för behandling av patienter med metastaserad hormonsensitiv prostatacancer godkänd av EU-kommissionen

EU-kommissionen har godkänt utvidgad användning av Erleada® (apalutamid). Indikationen gäller behandling för vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT). Erleada är sedan tidigare godkänd för icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC). Janssen hoppas nu att produkten snart kommer att finnas tillgänglig med subvention för svenska patienter.

Läs pressmeddelande från Janssen EMEA här.

https://www.businesswire.com/news/home/20200129005336/en/Janssen-Announces-European-Commission-Approval-Expanded-Erleada%C2%AE%E2%96%BC

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer