Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Efterutbildningskurs för specialister. ”The small nine!”

Syfte:             Att ge en ”state of the art update” av onkologisk behandling vid nio tumörsjukdomar

Målgrupp:   Specialister i onkologi

Plats:             Lejondals Slott, Lejondals Allé 6, 197 34 Bro
http://www.lejondalsslott.se/

Tid:                6-8 november 2019 (v. 45)

Kursavgift:     Kursavgiften 7.800 exkl moms, och inkluderar helpension (logi samt alla måltider).

Resor ombesörjs av deltagarna själva och ingår inte kursavgiften.

Anmälan:       Anmälan sker via Cancerakademin

www.cancerakademin.se

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!