Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet delar ut forskningsanslag: Över 7 miljoner till patientnära bröstcancerforskning

Varje år delar Bröstcancerförbundets forskningskommitté ut forskningsanslag till patientnära bröstcancerforskning i Sverige. I år ökade anslaget från föregående år och uppgick till 7 135 200 kr. Extra fokus låg på den kliniska relevansen, det vill säga projekt som kommer bröstcancerdrabbade till del inom en överskådlig tid.

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av professorer och docenter från hela landet. Kommittén gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Bedömningen utgår från följande grunder: klinisk relevans, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundets forskningskommitté samt ordförande i Bröstcancerförbundet.

– Det känns väldigt fint att få dela ut forskningsanslag och det gläder mig att vi kunnat öka anslagen de senaste åren. Det är genom forskning vi förbättrar prognosen och livssituationen för de som fått en bröstcancerdiagnos, säger Susanne Dieroff Hay ordförande för Bröstcancerförbundet.

I år delar Bröstcancerförbundet ut 7 135 200 kronor till 18 olika forskningsprojekt runt om i Sverige. Tre av forskningsprojekten innebär satsningar på utveckling av nya och förbättrade screeningmetoder för tidig upptäckt av bröstcancer. Vidare har pengar tilldelats studier inom digitalt patientstöd för ökad följsamhet till behandling samt inom rehabilitering.

Sedan 2008 har Bröstcancerförbundet delat ut 90 miljoner kronor till svensk patientnära bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som är med i kampen mot bröstcancer.

I år beviljades följande 18 personer och lärosäten anslag ur Bröstcancerfonden:

-Dan Lundstedt, Göteborgs universitet, 200 000 kronor
-Emma Hansson, Göteborgs universitet, 300 000 kronor
-Ingela Henoch, Göteborgs universitet, 300 000 kronor
-Fredrik Wärnberg, Göteborgs universitet, 600 000 kronor
-Matikas Alexios, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
-Renske Altena, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
-Jenny Bergqvist, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
-Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
-Per Hall, Karolinska Institutet, 600 000 kronor
-Helena Sackey, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
-Fredrik Strand, Karolinska Institutet, 500 000 kronor
-Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet, 300 000 kronor
-Predrag Bakic, Lunds universitet, 600 000 kronor
-Fredrika Killander, Lunds universitet, 200 000 kronor
-Marlene Malmström, Lunds universitet, 600 000 kronor
-Malin Sund, Umeå universitet, 300 000 konor
-Maria Mani, Uppsala universitet, 535 200 kronor
-Jens Sörensen, Uppsala universitet, 600 000 kronor

Läs mer om forskningsprojektens inriktning och tidigare anslag på Bröstcancerförbundets hemsida: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/brostcancerfonden/insamlingsresultat/

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...