Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

67 miljoner till bröstcancerforskning bland äldre kvinnor

En stor bröstcancerstudie har fått 67 miljoner kronor från EU:s ramprogram Horisont Europa. Elva europeiska länder ingår och forskaren Antonios Valachis på Universitetssjukhuset Örebro håller ihop hela studien. ”Det känns otroligt att vi har fått ta emot ett så stort anslag och extra roligt är det att forskningen riktar sig mot patientgruppen kvinnor över 70 år” berättar han.

Cancern i bröstet är inringad på bilden och ser ut som en stjärna. Foto: Elin Abelson.

Varje år får cirka 9000 personer bröstcancer. Inom Region Örebro län opereras årligen runt 280 patienter för sin bröstcancer.

Studien som heter IMPORTANT blir den första i världen att undersöka om en lägre dos av en målsökande behandling som heter CDK 4/6-hämmare fungerar på äldre patienter med spridd hormonkänslig bröstcancer.

Läkemedel som blockerar cancerceller

Antonios Valachis, överläkare inom verksamhetsområde onkologi på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.

CDK 4/6 är en ny kategori av läkemedel som lanserades för sex år sedan. Den blockerar cancercellerna så de inte kan gå vidare i cellcykeln.

– Sådana studier finansieras sällan av läkemedelsindustri som brukar ha ett annat forskningsfokus än att försöka bevisa att mindre dos skulle kunna fungera lika bra för vissa patienter, förklarar Antonios Valachis, överläkare inom verksamhetsområde onkologi på Universitetssjukhuset Örebro.

Vanligtvis är behandling för dessa patienter en kombination av antihormonell behandling och den målsökande behandlingen CDK 4/6-hämmare. Hämmaren ges som tabletter och den ges som standarddos till alla patienter.

– Man har sett dock att äldre patienter löper större risk för biverkningar om de får fulldos av CDK 4/6-hämmare. I studien kommer vi att använda ett bedömningsverktyg för att se om äldre patienter är i bra skick eller sköra och om de är sköra kommer vi att lotta dem att antingen få lägre dos av CDK 4/6-hämmare eller standarddos, säger han.

Förhoppning om att lägre dos ger lika bra effekt

I studien ingår 19 partners från de elva länder om deltar. Från Sverige deltar Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Region Uppsala. 500 patienter kommer att rekryteras från Sverige, Norge, Finland, Italien, Spanien och Grekland. Studien beräknas att pågå under fem år.

– Vi hoppas att vi kommer att kunna bevisa att en lägre dos av CDK 4/6-hämmare hos äldre och sköra bröstcancerpatienter är minst lika bra som fulldos men med färre biverkningar. Det kommer i sådant fall att ändra klinisk praxis och vi kommer att kunna förbättra möjligheten att behandla våra äldre, sköra patienter. Färre biverkningar kommer att innebära mindre behov av vård och en bättre livskvalitet för dessa patienter, avslutar han.

Liknande poster

Forskning visar att titthålskirurgi ger fördelar vid tjock- och ändtarmscancer

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer