Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

57:e ash-mötet, orlando, 5-8 december 2015: Precisionsläkemedel och nya kombinationer

Det var några teman som dominerade bland den mängd forskningsresultatsom presenterades på den 57:e kongressen för ASH, American Society of Hematology, som är världens största hematologiska konferens. Mötet hölls i Orlando den 5-8 december 2015 och samlade 25 319 deltagare från 112 länder, däribland 178 från Sverige. Antalet accepterade abstracts var 5 633.

NYA TERAPIER MOT REFRAKTÄRA MYELOM
På ASH-mötet presenterades flera studier som visar att tillägg med nya läkemedel kan förlänga överlevnaden för patienter med multipelt myelom. I en internationell fas III-studie (Tourmaline- MM1 Study, NCT0156437, abstract 727) kombinerades den första orala proteasomhämmaren, ixazomib, med lenalidomid och dexametason till patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom (r/r MM). I studien randomiserades sammanlagt 722 patienter vid 147 centra i 26 länder mellan augusti 2012 och maj 2014. Patienternas medianålder var 66 år (varierade mellan 30 och 91 år), och 59 procent hade tidigare fått en linjes behandling, de övriga två eller tre linjer.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

ASH 2023 bjöd på lovande data och hoppfulla nyheter om allt bättre behandlingar

Läs mer...

Hematologidagarna – främjar samarbete och bjuder på ett viktigt erfarenhetsutbyte

Läs mer...

Karolinska Hematology Seminar 2023 bjöd på brett och högklassigt innehåll

Läs mer...