Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

182 miljoner betalas ut till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp i cancervården

Detta är första året som samtliga regioner uppfyller de prestationskrav som är villkor för att ta del av den andra utbetalningen av medel för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) enligt överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner.

– Regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp är en viktig del i arbetet för att göra cancervården mer jämlik, minska onödig väntan och oro för patienterna samt för att korta väntetiderna i cancervården. Det är glädjande att samtliga regioner lyckades uppfylla de prestationskrav som är villkor för den här utbetalningen och att samtliga regioner har nått målet att minst 70 procent av de om insjuknat i cancer utreds inom ett standardiserat vårdförlopp, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut drygt 182 miljoner kronor till regionerna för deras arbete med standardiserade vårdförlopp. Detta sker i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, En jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023.

Totalt avsattes 365 miljoner kronor för regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp i överenskommelsen, fördelat på två lika stora utbetalningar. Båda utbetalningarna är fördelade per region utifrån befolkningsstorlek. Den andra utbetalningen, som detta beslut gäller, är villkorad av prestation. Samtliga regioner har uppfyllt villkoren för den andra utbetalningen och utbetalning till regionerna kommer att göras enligt följande:

 • Stockholm: 42 426 203 kronor
 • Uppsala: 6 983 461 kronor
 • Sörmland: 5 230 061 kronor
 • Östergötland: 8 172 573 kronor
 • Jönköpings län: 6 385 854 kronor
 • Kronoberg: 3 529 969 kronor
 • Kalmar län: 4 276 780 kronor
 • Gotland: 1 057 701 kronor
 • Blekinge: 2 741 038 kronor
 • Skåne: 24 566 410 kronor
 • Halland: 5 947 910 kronor
 • Västra Götalandsregionen: 30 553 294 kronor
 • Värmland: 4 907 396 kronor
 • Örebro: 5 332 942 kronor
 • Västmanland: 4 860 157 kronor
 • Dalarna: 4 977 839 kronor
 • Gävleborg: 4 955 655 kronor
 • Västernorrland: 4 199 352 kronor
 • Jämtland Härjedalen: 2 292 841 kronor
 • Västerbotten: 4 799 847 kronor
 • Norrbotten: 4 302 717 kronor

Liknande poster

Regeringen tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Barn som insjuknar i cancer ska få en mer precis diagnostik och behandling