Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

14,7 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancer

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet. Tack vare generösa bidrag från allmänhet och företag har Prostatacancerförbundets fond, Prostatacancerfonden, utvecklats till att ha betydande möjligheter att stödja projekt som syftar till att förbättra diagnostik och vård inom prostatacancerområdet.

Aldrig tidigare har Prostatacancerfonden delat ut en så hög summa till forskning och utveckling som 2021.

 • Anders Bjartell, Inst för translationell medicin, enh för urologisk cancerforskning, Lunds universitet, får 800 000 kronor. Projekt: PRO-PET – En prospektiv studie för implementering av PSMA PET-CT vid primär staging av intemediär och högrisk prostatacancer.
 • Anders Bjartell, VO Urologi, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne får 150 000 kronor. Projekt: Tidig upptäckt av prostatacancer, så kallad organiserad prostatacancertestning.
 • Anna Bill-Axelsson, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, får 900 000 kronor. Projekt: SPCG-17: Prostate cancer active surveillance trigger trial (PCASTT).
 • Carina Danemalm Jägervall, Kirurgkliniken Växjö, Region Kronoberg får 37 000 kronor. Projekt: Digitalisering av cancerrehabilitering med fokus på sexuell hälsa.
 • Charlotte Alverbratt, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får 500 000 kronor. Projekt: The influence of using PROM in the clinical encounter on patient experienced symptom relief in men with metastatic castration resistant prostate cancer.
 • Elin Trädgårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens (AI) hos patienter med prostatacancer. Vi vill utveckla automatiska mått, baserat på avancerad AI, för tumörbörda ur PET-CT-bilder och se hur dessa korrelerar till överlevnad och effekt av behandling.
 • Filip Szczepankiewicz, Inst för Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, får 375 000 kronor. Projekt: Multidimensional MRI for non-invasive detection and diagnosis of prostate cancer.
 • Jens Sörensen, Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet, får 400 000 kronor. Projekt: PROCAP- Evalution of prostate cancer aggressiveness using quantitative perfusion measurements.
 • Karin Söderkvist, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Metastasis directed stereotactic body radiotherapy for oligo metastatic hormone sensitive prostate cancer, METRO.
 • Karin Welén, Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Center for Cancer Research, får 450 000 kronor. Projekt: Promeniche – en studie av en premetastatiska nischen i skelettet för att identifiera biomarkörer och nya behandlingsmöjligheter för tidig spridning av prostatacancer.
 • Katja Fall, Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Prostatacancer, TMPRSS2 och covid-19 – slumpsamband eller öppning för intervention?
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus får 650 000 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Lars E Olsson, Inst för translationell medicin Lunds universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Utveckling av syntetisk CT för att möjliggöra MR-baserad strålbehandling av patienter med höftproteser.
 • Malin Hagberg Thulin, Inst för Medicin, Göteborgs universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Hormonal regulation of sclerotic prostate cancer – Pre-clinical disease modeling to improve treatments for patients with metastatic bone disease.
 • Martin Eklund, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, får 900 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Development and clinical implementation of advanced technologies for detection and characterization of exosomes as biomarkers for prostate cancer.
 • Michael Häggman, Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Minimalt invasiv proteinbiomarkörbaserad diagnostik och behandlingsprediktion.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) får 1,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får 900 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av olika sorters metastaserande prostatacancer.
 • Rebecka Hellsten, Inst för translationell medicin, Lunds universitet, får 367 500 kronor. Projekt: STAT3 and immunosuppressive cells in prostate cancer.
 • Stefan Carlsson, Urologkliniken NKS samt MMK, Karolinska Institutet, får 900 000 kronor. Projekt: En nationell randomiserad studie jämförande ”salvage” strålbehandling och individualiserad PSMA-PET CT styrd behandling hos patienter med PSA-återfall efter operation.
 • Stina Rudolfsson/Andreas Josefsson, Kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Application for funding for one of the projects in the APACA-trial: Androgen deprivation therapy induced apoptosis and its implication of early resistant mechanism, senescence and proliferation in metastatic prostate cancer.
 • Thuy Tran, Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet, får 500 000 kronor. Projekt: Clinical implementation of the bombesin peptide radiotracer: A first PET pharmacokinetics and dosimetry study in prostate cancer patients.
 • Tobias Nordström, Karolinska Institutet, får 900 000 kronor. Projekt: Transforming detection of prostate cancer using blood-based risk prediction and imaging-targeted biopsies-completing the STHLM3MRI project.
 • Ulrika Warpman Berglund, Onkologi-Patologi, Karolinska institutet, får 450 000 kronor. Projekt: Continuation application: PAICS inhibitors as novel treatment options for castrationresistant prostate cancer.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, får 450 000 kronor. Projekt: The role of miR-379 in metastatic dissemination to bone.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider