Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

VACCINERING MOT TUMÖRERS BLODKÄRL

En av de stora framgångarna inom human- och veterinärmedicinunder de senaste 100-150 åren är vaccinermot infektionssjukdomar. Vaccin har tillsammans medantibiotika sannolikt varit medicinens mest framgångsrika verktyg för människors och sällskapsdjurs hälsa. Breda vaccinationsprogram har hjälpt till att praktiskt taget utrota invalidiserande och livshotande tillstånd som polio, difteri och smittkoppor. Framgången med vacciner har ökat intresset för att använda dessa även för behandling av icke-smittsamma sjukdomar som allergier, autoimmunitet och cancer. Utveckling av vaccin mot icke-infektiösa sjukdomar är emellertid betydligt mer utmanande, eftersom målmolekylen oftast är kroppsegen (ett själv-antigen). Det innebär att tumörceller har utvecklat strategier för att undkomma kroppens immunsystem. Man måste därför hitta sätt att kringgå immunsystemets tolerans för att skapa ett immunsvar mot målmolekylen. Proteiner som istället uttrycks av tumörens blodkärl kan därför erbjuda intressanta alternativ för riktad behandling. För att uppnå ett anti-själv svar behövs en effektiv immuniseringsstrategi samt ett effektivt och säkert adjuvans. Hittills har detta inte funnits.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Ny funktion funnen hos blodplättar i tumörers blodkärl

Njursvikt hos cancerpatienter