Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny teknik ökar chansen att upptäcka bröstcancer tidigt


Simulering av sändar- och mottagarapplikatorer på bröst.

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna och upptäcks genom bland annat mammografi. På MDH utvecklar forskare ny teknik som gör det möjligt att upptäcka tumörer i ett tidigare skede än röntgen, utan att behöva utsätta patienten för stark strålning.

– Genom vår speciella mikrovågsteknik kan vi se längre in mot bröstmuskeln och alltså upptäcka tumörer som sitter långt in i vävnaden. Vår mikrovågsteknik gör det också möjligt att utveckla billigare utrustning än om vi skulle använt röntgen. Dessutom slipper patienten utsättas för den joniserande strålning som röntgen medför, säger Nikola Petrovic, projektledare för forskningsprojektet Microwave technology systems, vid MDH.

Forskningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen. Inom projektet utvecklar forskarna mottagar- och sändarapplikatorer som är unika eftersom det blir möjligt att direkt urskilja exempelvis tumörer. Sändaren placeras i nära anslutning eller direkt på bröstet och skapar ett speciellt riktat elektriskt fält som tumören fångar upp. Tumören skickar sedan i sin tur ut annorlunda riktade signaler som mottagaren fångar upp med en speciell sensor.

– Mammografiröntgen har en träffsäkerhet på ungefär 80 procent, något som vi också eftersträvar med mikrovågstekniken. Om båda metoderna används samtidigt skulle vi kunna få en träffsäkerhet på ungefär 95 procent, säger professor Per Olov Risman, forskare i projektet.

Metoden kan användas oftare och tidigare än röntgen

Utrustningen för att genomföra mammografiröntgen är förhållandevis dyr och undersökningen utförs normalt på speciella röntgenmottagningar. Den nya utrustningen som utvecklas vid MDH är billigare, kan användas oftare och är bekvämare för patienten eftersom den inte kräver kraftig klämning av bröstet.

– Mikrovågstekniken gör utrustningen mer tillgänglig eftersom den lägre kostnaden gör att vårdcentraler kan ha en egen utrusning och då använda den i ett tidigare skede än röntgen. Den kan också användas oftare eftersom mikrovågor är ofarliga. Ju tidigare bröstcancer upptäcks desto större chans att bota den, säger Nikola Petrovic.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...