Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

36 MSEK — årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom bl a cancer

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor och fördelas på 19 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi. 

Lundbergs Forskningsstiftelse bestr av fr vnster Olle Lark Christina Backman Hkan Olsson John Vivstam och Anders Klein

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse består av från vänster: Olle Larkö, Christina Backman, Håkan Olsson, John Vivstam och Anders Klein – Fotograf: Magnus Gotander I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 57 stycken ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. Årets anslag har fördelats på forsknings­projekt med fokus bland annat på diabetes, prostata­cancer, leukemi, reumatologi och benskörhet. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning och geografiskt är de till allra största delen relaterade till Göteborg, Lund och Stockholm.

”Det stora antalet ansökningar i år talar för hög aktivitetsgrad inom den medicinska forskningen. Det gläder oss att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Det var en fröjd att läsa årets ansökningar. Konkurrensen var stentuff, ansökningarna visar upp forskning som kan resultera i en fenomenal sjukvård. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför är stiftelsens stöd så kraftfull och viktig,” säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.Anslagens fördelning mellan de olika disciplinerna återspeglar ansökningarna; 23,4 miljoner kronor till cancer, 7,0 miljoner kronor till ortopedi och 5,5 miljoner kronor till njursjukdomar.

2020 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse inom cancerforskning:

Lina Zhao, Datorbaserade metoder riktade mot PRMT5-enzymet, bidrar till behandlingen av leukemi 250 000 kr, Lunds universitet

Chandrasekhar Kanduri, Long noncoding RNAs in cancer: From basic mechanisms to therapeutic applications 3 000 000 kr, Göteborgs universitet

Jens Nielsen, Validering av glykosaminoglykaner som en likvidbiopsiplatform för diagnos av urologiska cancerformer 1 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

Marcus Järås, Utveckling av nya immunterapier för behandling av akut myeloisk leukemi 700 000 kr, Lunds universitet

Nils Norlin, Molekylär profilering av vävnad – visualisering av cancerbiopsier i fler färger än vad ögat möter 1 000 000 kr, Lunds universitet

Caterina Finizia, Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap- och sväljträning på huvud-halscancerpatienter 300 000 kr, Göteborgs universitet

Göran Jönsson, Utrustning för högupplöst och spatiell genomisk analys av tumörvävnad  2 000 000 kr, Lunds universitet

Matti Poutanen, Högkänslig utrustning för att mäta könssteroider – forskning inom prostatacancer och osteoporos 2 000 000 kr, Göteborgs universitet

Simon Elsässer, sORF peptider i tumörbiologi och diagnos 2 700 000 kr, Karolinska Institutet

Inger Gjertsson, Ansökan om stöd till infrastruktur i form av ett avancerat automatiserat mikroskop 2 500 000 kr, Göteborgs universitet

Thoas Fioretos, Stöd till Medicinsk forskning genom Centrum för Translationell Genomik 2 700 000 kr, Lunds universitet

Björn Nilsson, Geldokumentationssystem för forskning runt blodcancer och njursjukdomar 280 000 kr, Lunds universitet

Mohamed Altai, Grundinstrumentation för att installera ett nytt teranostiskt laboratorium vid Lunds universitet 1 000 000 kr, Lunds universitet

Andreas Fhager, Samverkanslabb för mikrovågsteknik på Sahlgrenska 3 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Liknande poster

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Läs mer...

Värme från mikrovågor mot hjärntumörer hos barn

Läs mer...

Forskning kring fertilitet efter cancerbehandling får stöd

Läs mer...