Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

100 000 HPV-vaccinerade i Sverige – men fler behövs för att utrota sjukdomen

Den 5 december 2023 nåddes milstolpen 100 000 vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV) i Sverige.  Det är ett stort steg på vägen mot att utrota livmoderhalscancer.

Humant papillomvirus (HPV). Illustration: GettyImages.

Genom att ta uppdaterat HPV-vaccin med samtidig HPV-screening kan livmoderhalscancer utrotas på sikt. Just nu är det personer födda mellan åren 1999 och 1994 som kan delta för att siffran ska bli ännu högre. Över 550 vaccinationsmottagningar i hela landet deltar för att få fler att delta i en studie som koordineras av centrum för cervixcancereliminering vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet samt Karolinska Universitetssjukhuset.

Centrum för cervixcancereliminering fokuserar på att öka kunskapsbasen för design och utvärdering av effektiva strategier för eliminering av livmoderhalscancer. Här bedrivs både basala och translationella studier av tumörviruset humant papillomvirus och HPV-baserad prevention (screening och vaccination). Vid centrumet finns också en internationell referenslaboratoriefunktion som sekvenserar, dokumenterar och förvarar alla nya papillomvirus, samt ger underlag för optimal design och utvärdering av preventionen i Sverige med ett nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Länk till Centrum för cervixcancereliminering.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer