Prostatacancerpatienter får fortfarande inte de nya effektiva läkemedlen

Prostatacancerpatienter får fortfarande inte de nya effektiva läkemedlen
”Prostatacancerförbundet kräver att alla prostatacancerpatienter ska ha tillgång till de läkemedel som finns. Ett historiskt genombrott har skett när det gäller spridd prostatacancer, sjukdomen är idag eller på väg att blir en kronisk sjukdom. Flera verkningsfulla läkemedel har introducerats och indikationer finns för nyttan av en allt bredare användning” – säger Bernt Åslund, ordförande i Prostatacancerförbundets läkemedelsutskott.

Sedan några år finns ett par nya livsförlängande läkemedel mot spridd prostatacancer att tillgå i Sverige: Xtandi och Zytiga. Sedan halvårsskiftet 2015 ingår läkemedlen i förmånssystemet, innan dess ansågs medicinerna vara för dyra. Användningen varierade därför kraftigt över landet, många svårt sjuka män fick betala själva eller vara utan de läkemedel som skulle ge dem en ökad livskvalitet och  förlänga deras liv.

Den sista tiden är mycket plågsam för patienter med spridd prostatacancer. Av de 2 400 som avlider varje år av sin sjukdom skulle ett stort antal ha kunnat få förlängt liv med få biverkningar med de nya medicinerna. Deras livskvalitet skulle också ha ökat påtagligt.

Blev det då bättre när de nya effektiva medicinerna kom att omfattas av läkemedelsförmånen? Ja, bättre blev det, men långt ifrån bra! Vi kan konstatera att efter ett år omfattas fortfarande inte alla prostatacancerpatienter i landet av en jämlik vård. Inom några landsting/regioner är användingen på en sådan låg nivå att vi undrar om inte de ekonomiska aspekterna vägs in vid förskrivningen.

Kontaktperson Prostatacancerförbundet:
Bernt Åslund, ledamot av Prostatacancerförbundets styrelse, ordförande i Läkemedelsutskottet,
070-68989 58 bernt.aslund@gmail.com