Onkologidagarna – Nationellt möte för svensk Cancersjukvård i Örebro

Nationellt möte för svensk Cancersjukvård i Örebro
Bemanningskris inom cancersjukvård, sexuella problem efter prostataoperation och framsteg inom läkemedelsforskningen – det är bara några av de ämnen som samlar 300 personer till Örebro och Onkologidagarna 2017. Mötet hålls på Conventum och hit kommer onkologispecialister från hela Sverige.  Här följer ett axplock av veckans programpunkter.

Tisdag 16-17:
Sir Gregory Winter från Cambridge, som är ett världsnamn inom läkemedelsforskning, föreläser om sina forskningsrön.

Onsdag 13-14:30:
Brachyterapi symposium, dvs invärtes strålbehandling med nålar och katetrar, ett specialområde för USÖ, där två av sjukhusets duktiga specialister Bengt Johansson och Louise Bohr Mordhorst presenterar resultat.

Torsdag 8:15-8:35
Sexuella problem efter operation av prostatacancer:
Sexualrådgivare Carina Danemalm Jägervall presenterar sina forskningsrön.

Torsdag 8:40-9:15
Professor Klas Kärre, Karolinska Institutet presenterar årets Cancerfondsrapport, inkl den rapport som offentliggjordes v 11 om bemanningskrisen inom svensk onkologi.

Torsdag kl 9:45-10:55
Några av Sveriges främsta läkemedelsforskare inom cancerområdet rapporterar om sina framsteg.

Torsdag 11-14:30
Symposium om nervbiverkningar av cancerläkemedel, många patienter botas idag men många får ihållande biverkningar.

Fredag 9:10-9:45
Försäkringskassan presenterar ett projekt i Västra Götaland om flexibel sjukskrivning vid cancer.

Fredag 10:15-11:30
Ny organisationsmodell av vården införs på Nya Karolinska, ska specialister av olika typ arbeta ihop i ett kliniklöst system? Eller, kan det finnas fördelar med den traditionella organisationen med kliniker? Debatt.

Fredag 11:30-12:45
Regeringens cancersamordnare Gunilla Gunnarsson rapporterar, hur går det med väntetidssatsningen ”Standardiserade Vårdförlopp inom cancervården”. Hur går det med visionen av snabb och rättvis tillgång till nya cancerläkemedel över hela landet?

Veckans program som kan återfinnas i sin helhet på http://onkologidagarna.se